KAHLIL GIBRAN

The Art of Kahlil Gibran, Tania Sammon (Telfair Books, 2011)